Prikaz vodnih in poplavnih območij

Namen področja:

Namen CO Vesolje.si je izdelati uporabniško rešitev, ki bi bankam, zavarovalnicam, občinam, civilni zaščiti in splošni javnosti omogočala vpogled v poplavno ogrožena območja, s čimer bi lahko uporabniki bolje ocenili tveganje pri gradnji ter zavarovanju objektov, pa tudi pri načrtovanju ustrezne protipoplavne zaščite.

Vsebina zemljevida:

Zemljevid omogoča prikaz vodnih in poplavnih območij ter obstoječo infrastrukturo v kombinaciji z različnimi topografskimi kartami, višinskim profilom in reliefom. Posamezna poplavna območja so prikazana v različnih barvah glede pogostosti poplav.

Vklop posameznih vsebin:

Uporaba:

Z vklopom različnih kombinacij slojev je mogoče prikazati najbolj naseljena in najbolj poplavno ogrožena območja ter stavbe. Zemljevid lahko premikamo z desnim miškinim gumbom ali s kontrolo za navigacijo zemljevida. Prav tako zemljevid omogoča pregled podatkov na različnih merilih s tretjim miškinim gumbom ali gumboma +/- na zemljevidu. Vklop posameznih podlag (topografskih kart, reliefov in višin) je mogoč preko kontrol v zgornjem desnem kotu.