Začetek testiranj na izstrelišču

V torek, 18. 2. 2020 smo pričeli s funkcionalnimi testiranji satelita na izstrelišču.

Testiranje satelita NEMO-HD v čisti sobi.

Testiranje satelita NEMO-HD v čisti sobi.