Center odličnosti Vesolje-SI

Vesolje ni več rezervirano le za velike države in industrijske konglomerate, ampak se je z občutnim znižanjem stroškov razvoja, izstrelitve in uporabe mikro in nano satelitov demokratiziralo tako v geopolitičnem kot tudi finančnem pogledu. Center odličnosti Vesolje-SI smo ustanovili zato, da bi združili akademske, znanstvene in tehnološke potenciale na področju Slovenije in slovenskim znanstvenikom in inženirjem ponudili možnost konkurenčnega sodelovanja pri vesoljskih raziskavah in misijah in slovensko javnost povezali s temi, za celotno družbo izredno pomembnimi in dostikrat nevidnimi procesi.

Radome jug

Zemeljska postaja

Zemeljske postaje so fiksne postaje, namenjene podatkovni komunikaciji s satelitskimi sistemi. Center odličnosti Vesolje-SI ima dve zemeljski postaji. Prva, Axyom, stoji na Primorskem v bližini Pomjana, druga, Stream, pa je plod razvoja slovenskih podjetij in je postavljena v Ljubljani na P+R Barje.

Prisma_Obkrozanje_4_obrezana_OHB

Poskusi CO Vesolje-SI na satelitski formaciji Prisma

Sateliti v formacijah imajo lahko pri nekaterih primerih uporabe večje znanstvene in operativne zmožnosti kot enoviti sateliti. Satelita formacije Prisma z imenoma Mango (glavni satelit) in Tango (ciljni satelit) je zgradila Švedska vesoljska korporacija (Swedish Space Corporation, danes OHB Sweden)…