Center odličnosti Vesolje-SI

Vesolje ni več rezervirano le za velike države in industrijske konglomerate, ampak se je z občutnim znižanjem stroškov razvoja, izstrelitve in uporabe mikro in nano satelitov demokratiziralo tako v geopolitičnem kot tudi finančnem pogledu. Center odličnosti Vesolje-SI smo ustanovili zato, da bi združili akademske, znanstvene in tehnološke potenciale na področju Slovenije in slovenskim znanstvenikom in inženirjem ponudili možnost konkurenčnega sodelovanja pri vesoljskih raziskavah in misijah in slovensko javnost povezali s temi, za celotno družbo izredno pomembnimi in dostikrat nevidnimi procesi.

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti VESOLJE-SI, št. operacije OP13.1.1.2.02.0004), delno financira Evropska unija, in sicer iz sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%. CO VESOLJE-SI je bil po odločitvi ministrstva izbran na javnem razpisu za razvoj centrov odličnosti za obdobje 2009 do 2013 v višini 9.966.506,00 EUR. Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: direktor CO VESOLJE-SI.

Prisma_Obkrozanje_4_obrezana_OHB

Poskusi CO Vesolje-SI na satelitski formaciji Prisma

Sateliti v formacijah imajo lahko pri nekaterih primerih uporabe večje znanstvene in operativne zmožnosti kot enoviti sateliti. Satelita formacije Prisma z imenoma Mango (glavni satelit) in Tango (ciljni satelit) je zgradila Švedska vesoljska korporacija (Swedish Space Corporation, danes OHB Sweden)…

Radome jug

Zemeljska postaja

V okviru delovnega paketa bo razvita in postavljena zemeljska postaja za komunikacije s širokim spektrom akademskih in komercialnih satelitov. Investicija bo strateško izjemno pomembna, ker bo omogočala…