Laboratorij

Laboratorij VESOLJE-SI zajema termalno vakuumsko komoro (TVC) za potrebe razvoja vesoljskih komponent in celotnih sistemov (micro nano sateliti). Testiranje se izvaja  v vakuumu in pri temperaturnih ciklih, ki  simulirajo pogoje nizke zemeljske orbite. TVC je opremljena z vsemi potrebnimi konektorji in prevodnimi sistemi za hkratno spremljanje in upravljanje s testiranimi podsistemi in sistemi. Komora se nahaja v čisti sobi razreda ISO 8, ki poleg primerne priprave testiranih sistemov omogoča tudi integracijo zahtevnejših komponent in podsistemov. V okviru laboratorija deluje tudi naprava za merjenje mehanskih lastnosti na nano in mikro ravni, Nanoindenter.

Nano Indenter G200

Nano Indenter

Določevanje Young-ovega modula in trdote od globine nekaj nm naprej, merjenje Young-ovega modula in trdote v skladu z ISO 14577, dinamična karakterizacija snovnih lastnosti kontinuirno po globini vzorca…

Thermal vacuum chamber @ SPACE-SI

Termalno-vakuumska komora

Center odličnosti VESOLJE-SI je skupaj s slovenskimi industrijskimi partnerji razvil serijo termalno-vakuumskih komor za testiranje malih satelitov ter satelitskih komponent in podsistemov v simuliranem okolju, kakršnemu bodo izpostavljeni v vesolju.

Clean room @ SPACE-SI

Čista soba

Za integracijo satelitov in satelitskih podsistemov ima VESOLJE-SI čisto sobo razreda ISO 8.