Nano Indenter

Naprava za merjenje mehanskih lastnosti na šestih prostorskih skalah

 • Določevanje Young-ovega modula in trdote od globine nekaj nm naprej.
 • Merjenje  Young-ovega modula in trdote v skladu z ISO 14577
 • Dinamična karakterizacija snovnih lastnosti kontinuirno po globini vzorca.
 • Skeniranje vzorca s premikajočim nosilcem vzorca, za 3D topografske analize (hrapavost).
 • Analiza razenja in obrabe
 • Določevanje koeficienta trenja

Aplikacije

 1. Določevanje mehanskih lastnosti na:
  • kovinah in njihovih zlitinah
  • keramiki
  • trdih prevlekah
  • biomaterialih
  • polimerih
  • heterogenih materialih
 2. Razenje in obraba
 3. Merjenje lastnosti tankih plasti
 4. MEMS