O centru

Vesolje ni več rezervirano le za velike države in industrijske konglomerate, ampak se je z občutnim znižanjem stroškov razvoja, izstrelitve in uporabe mikro in nano satelitov demokratiziralo tako v geopolitičnem kot tudi finančnem pogledu. Center odličnosti Vesolje-SI smo ustanovili zato, da bi združili akademske, znanstvene in tehnološke potenciale na področju Slovenije in slovenskim znanstvenikom in inženirjem ponudili možnost konkurenčnega sodelovanja pri vesoljskih raziskavah in misijah in slovensko javnost povezali s temi, za celotno družbo izredno pomembnimi in dostikrat nevidnimi procesi.

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti VESOLJE-SI, št. operacije OP13.1.1.2.02.0004), delno financira Evropska unija, in sicer iz sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%. CO VESOLJE-SI je bil po odločitvi ministrstva izbran na javnem razpisu za razvoj centrov odličnosti za obdobje 2009 do 2013 v višini 9.966.506,00 EUR. Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: direktor CO VESOLJE-SI.

Predstavitev

Vesoljske tehnologije so v procesu revolucionarnega prehoda, še posebej na področju mikro in nano satelitov. Radikalna miniaturizacija integriranih podsistemov in relativno ugodne komercialne komponente…

Ustanovitelji

V centru deluje 46 raziskovalcev in inženirjev iz petih raziskovalnih inštitucij: Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in…

Sodelovanje v mednarodnih vesoljskih misijah

Center odličnosti Vesolje-SI bo sodeloval v številnih mednarodnih vesoljskih misijah na področju znanosti (Rave, GAIA, Kepler, Planck, Swift in Fermi) in novih tehnologij za interaktivno daljinsko zaznavanje (LAPAN-TUBSAT) ter…

Galerija

Fotografije z različnih dogodkov z udeležbo zaposlenih Centra odličnosti Vesolje-SI.

Prospekti

Tukaj so na voljo prospekti s ključnimi informacijami o naših produktih in opremi.