Aplikacije

Rezultate razvojnih, znanstvenih in tehnoloških projektov delimo na različne načine, prek:

  • spletnega kartiranja, aplikacije GIS,
  • daljinskega zaznavanja, upravljanja z zemljišči,
  • opazovanja naravnih nesreč,
  • verjetnostnega modeliranja,
  • ocene škode.

Za razširjanje razvojno-raziskovalnih rezultatov v znanstveni, strokovni in širši javnosti je Center odličnosti organiziral že vrsto odmevnih domačih in mednarodnih dogodkov. Povezuje se z izobraževalnimi inštitucijami in pomagali pri približevanju vesoljskih tematik širši javnosti.

določanje obsega poplav / determination of floods extent

Daljinsko zaznavanje

Večna želja vsakega strokovnjaka iz področja daljinskega zaznavanja je, da bi se dalo satelitske podatke obdelati popolnoma samodejno. Na Centru odličnosti Vesolje-SI smo naredili prve korake za uresničitev te želje …

Center za daljinsko zaznavanje

Center za daljinsko zaznavanje

Rešitve za pridobivanje hitrih, točnih in zanesljivih tematskih prostorskih podatkov za učinkovito upravljanje z naravnim in urbanim okoljem.

Distribucija podatkov

Distribucija prostorskih podatkov

Za distribucijo prostorskih podatkov, zbranih v okviru projekta CO Vesolje-SI, smo vzpostavili spletne servise (WMS), možnost kopiranja in izvažanja podatkov ter spletno GIS aplikacijo za pregledovanje in urejanje podatkov,

Meteorologija

Meteorologija

V okviru meteorološkega delovnega sklopa v Centru odličnosti «Vesolje» se ukvarjamo z uporabo satelitskih meritev v meteorologiji in klimatologiji.

Astrofizika

Raziskovanje vesolja

Skupina za Astrofiziko centra odličnosti Vesolje-SI je vključena v številne vesoljske programe, v sklopu katerih opravlja raziskovalno dejavnost in uspešno sodeluje z mednarodno znanstveno skupnostjo.

Naravne nesreče

Naravne nesreče

Vabimo vas, da si ogledate novo spletno stran “Naravne nesreče”, ki ponuja koristne informacije o ogroženosti in tveganjih zaradi različnih naravnih nesreč na prostoru…

Poplave 2010

Opazovanje poplav

V Centru odličnosti Vesolje-SI smo že v zgodnji fazi delovanja uspeli učinkovito povezati točne meteorološke napovedi z zajemom satelitskih podatkov in njihovo obdelavo. Z združitvijo obstoječih podatkov, zajemom satelitskih slik…

Prelet satelita

Testni satelitski prelet Slovenije

Oglejte si satelitski posnetek preleta slovenske obale in področja okrog Triglava, z dne 6. junija 2010. Posnetek je nastal med testnim preletom v okviru mednarodnega projekta LAPAN-TUBSAT. Med posnetkom je…

Sunita in dijaki.

Slovenija iz Vesolja

V Centru odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije, Vesolje-SI, si prizadevamo vsebine dela Centra odličnosti približati tudi širši javnosti. V projektu Slovenija iz Vesolja smo k sodelovanju povabili dijake slovenskih srednjih šol.