Daljinsko zaznavanje

določanje obsega poplav / determination of floods extent

Daljinsko zaznavanje se ukvarja s pridobivanjem informacij o površju Zemlje z zaznavanjem in zapisovanjem odbite ali sevane energije v vidnem, infrardečem in mikrovalovnem delu elektromagnetnega spektra. Tako pridobljene podatke se nato še dodatno procesira in analizira ter dostavi končnim uporabnikom v obliki servisov. Daljinsko zaznavanje je uveljavljeno ali se uveljavlja na številnih področjih (predvsem: sledenje vegetacijskim ciklom, spremembam v urbanem okolju, sledenje nenadnim spremembam, npr. ob naravnih katastrofah, itd.).

Člani Centra odličnosti Vesolje-SI so na področju daljinskega zaznavanja dejavni skoraj dve desetletji,  kar jih uvršča med vodilne slovenske strokovnjake s področja daljinskega zaznavanja.

Večna želja vsakega strokovnjaka iz področja daljinskega zaznavanja je, da bi se dalo satelitske podatke obdelati popolnoma samodejno. Na Centru odličnosti Vesolje-SI smo naredili prve korake za uresničitev te želje. Razvili smo namreč Procesno verigo za samodejno obdelavo optičnih satelitskih posnetkov.