Oznaka: GIS

Distribucija podatkov

Distribucija prostorskih podatkov

Za distribucijo prostorskih podatkov, zbranih v okviru projekta CO Vesolje-SI, smo vzpostavili spletne servise (WMS), možnost kopiranja in izvažanja podatkov ter spletno GIS aplikacijo za pregledovanje in urejanje podatkov,

Aplikacije

Rezultate razvojnih, znanstvenih in tehnoloških projektov bomo delili na različne načine, prek spletnega kartiranja, aplikacije GIS, daljinskega zaznavanja, upravljanja z zemljišči, opazovanja naravnih nesreč,…

določanje obsega poplav / determination of floods extent

Daljinsko zaznavanje

Večna želja vsakega strokovnjaka iz področja daljinskega zaznavanja je, da bi se dalo satelitske podatke obdelati popolnoma samodejno. Na Centru odličnosti Vesolje-SI smo naredili prve korake za uresničitev te želje …