Opazovanje poplav

V Centru odličnosti Vesolje-SI smo že v zgodnji fazi delovanja uspeli učinkovito povezati točne meteorološke napovedi z zajemom satelitskih podatkov in njihovo obdelavo. Z združitvijo obstoječih podatkov, zajemom satelitskih slik v realnem času in obdelavo tako pomagamo pri koordinaciji akcij ob naravnih nesrečah.

Državna meteorološka služba je količinski, časovni in prostorski obseg katastrofalnih poplav izjemno natančno napovedala in opozorilo poslala Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR). Ta je nato aktivirala projekt SAFER ter v sodelovanju s Centrom odličnosti in ZRC SAZU tudi mednarodni program Vesolje in velike nesreče (Space and Major Disatsters). V okviru obeh iniciativ smo v Centru odličnosti od različnih vesoljskih agencij prejeli 13 optičnih in radarskih satelitskih posnetkov osrednje in južne Slovenije, s katerimi smo lahko kartirali stanje in dinamiko poplav na kraških poljih ter Ljubljanskem barju in okolici.

Vse posnetke smo najprej natančno umestili v državni koordinatni sistem ter z ortorektifikacijo odpravili razlike zaradi različnih kotov opazovanja. Voda je na radarskih posnetkih videti zelo temna, zato smo jo z določanjem praga odboja, klasifikacijo in naprednim filtriranjem razmeroma preprosto označili ter rezultate posredovali URSZR. Serija posnetkov omogoča spremljanje obsega poplav v razmiku nekaj dni. Rezultati radarskih snemanj zaradi narave snemalnega sistema niso zaznavali poplavljenosti v urbanem okolju, poleg tega pa je obseg poplavljenih območij podcenjen povsod, kjer se v majhnih prostorskih intervalih menjavajo visokorasle poljščine in drevesa ter njive z nizkoraslimi pridelki ali travniki. Posamezen satelitski posnetek je mogoče obdelati v razmeroma kratkem času, vendar sta pri tem sedaj še potrebna prisotnost in odločanje strokovnjaka.

V Centru odličnosti zato razvijamo tehnologijo (skoraj) samodejne obdelave, ki bo bistveno skrajšala čas obdelave, predvsem pa bo omogočila takojšnjo objavo interpretiranih rezultatov v obliki spletnega zemljevida.

Potencial obdelave podatkov v skoraj realnem času zaživi šele s takojšnjo dostavo rezultatov prek spleta. Pomemben del aktivnosti Centra odličnosti je zato spletni portal, ki bo končna točka za dostavo izdelkov. Del portala bo namenjen splošni javnosti in uporabnikom z malo znanja.

Poplave 2010 - pregled