Sodelovanje v mednarodnih vesoljskih misijah

Center odličnosti Vesolje-SI bo sodeloval v številnih mednarodnih vesoljskih misijah na področju znanosti (Rave, GAIA, Kepler, Planck, Swift in Fermi) in novih tehnologij za interaktivno daljinsko zaznavanje (LAPAN-TUBSAT) ter avtonomno letenje v formacijah (PRISMA).

Prednost interaktivnega zaznavanja je, da lahko operater izbere cilj opazovanja med preletom, pri čemer je možno uporabiti sodobne tehnike vodenja s strojnim vidom, ki jih razvijamo v Centru odličnosti Vesolje-SI. Na tem področju že imamo prve rezultate računalniških simulacij in satelitske podatke s testnih vesoljskih preletov nad slovenskim ozemljem, kjer smo s satelitom LAPAN-TUBSAT interaktivno opazovali območja ob slovenski obali in Triglavu. Vesolje-SI tesno sodeluje s Švedsko vesoljsko korporacijo, ki nam bo omogočila testiranje vodenja satelitov s strojnim vidom med letenjem v formaciji.

Na ta način bomo v Sloveniji razvite tehnologije (optimirani aktuatorji, kontrolni algoritmi, telemetrične rešitve in telekomunikacije prek slovenske zemeljske postaje) preizkusili v realnem vesoljskem okolju v okviru trenutno najnaprednejše misije za letenje v formaciji PRISMA.