Čista soba

Clean room @ SPACE-SI

Za integracijo satelitov in satelitskih podsistemov ima VESOLJE-SI čisto sobo razreda ISO 8. Naprava zagotavlja visoko stopnjo zaščite produkta dela. Zrak, ki vstopa v komoro in prihaja v stik s substanco v delovnem področju, je pred tem filtriran preko delovnega HEPA filtra H14, ki zadrži delce iz okolice. Znotraj delovnega prostora je vzpostavljen zračni tok in čistost prostora razreda ISO 8.