Termalno-vakuumska komora

Thermal vacuum chamber @ SPACE-SI

Termalno-vakuumsko testiranje je izrednega pomena pri zagotavljanju zanesljivosti delovanja satelitov in satelitskih podsistemov v orbiti. Center odličnosti VESOLJE-SI je skupaj s slovenskimi industrijskimi partnerji razvil termalno-vakuumskih komoro za testiranje malih satelitov ter satelitskih komponent in podsistemov v simuliranem okolju nizke zemeljske orbite. Komora omogoča združevanje različnih stopenj vakuuma s termalnimi cikli od zgornjih do spodnjih temperaturnih ekstremov. V spodnji preglednici sta predstavljena dva primera komore s svojimi lastnostmi.

TVC tabela

IMG_9046IMG_9066