Termalno-vakuumska komora

Thermal vacuum chamber @ SPACE-SI

Termalno-vakuumsko testiranje predstavlja enega glavnih korakov pri zagotavljanju zanesljivosti delovanja satelitov in satelitskih podsistemov v orbiti. Center odličnosti VESOLJE-SI je skupaj s slovenskimi industrijskimi partnerji razvil serijo termalno-vakuumskih komor za testiranje malih satelitov ter satelitskih komponent in podsistemov v simuliranem okolju, kakršnemu bodo izpostavljeni v vesolju. Komora omogoča združevanje različnih stopenj vakuuma s termalnimi cikli od zgornjih do spodnjih temperaturnih ekstremov. V spodnji preglednici sta predstavljena dva primera komore s svojimi lastnostmi.

TVC tabela

IMG_9046IMG_9066