Izstrelitev mikrosatelita NEMO-HD

Prvi slovenski mikrosatelit NEMO-HD je pripravljen na izstrelitev z raketo Vega. Na 16. poletu rakete Vega bo 7 mikrosatelitov, med njimi NEMO-HD, ter 46 nanosatelitov.

NEMO-HD pripravljen na izstrelitev.

NEMO-HD pripravljen na izstrelitev.

Nosilna struktura rakete Vega s 7 mikro in 46 nano sateliti.

Nosilna struktura rakete Vega s 7 mikro in 46 nano sateliti.

Nameščanje vesoljskega tovora s 53 sateliti na zadnjo stopnjo rakete Vega

Nameščanje vesoljskega tovora s 53 sateliti na zadnjo
stopnjo rakete Vega

Raketa Vega je v mobilnem portalu pripravljena na izstrelitev

Raketa Vega je v mobilnem portalu pripravljena na
izstrelitev

Priprave na Vega VV16 izstrelitev v nadzornem centru Jupiter 2

Priprave na Vega VV16 izstrelitev v nadzornem centru Jupiter 2