Center za daljinsko zaznavanje

Center za daljinsko zaznavanje

Rešitve za pridobivanje hitrih, točnih in zanesljivih tematskih prostorskih podatkov za učinkovito upravljanje z naravnim in urbanim okoljem.

Center za daljinsko zaznavanje sestavljajo strokovnjaki iz skupine za daljinsko zaznavanje na CO VESOLJE-SI ter raziskovalci Oddelka za daljinsko zaznavanje na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU.

Dosedanje raziskave in aplikacije so predstavljene v brošuri (PDF, velikost 15 MB).

 

VESOLJE-SI
Aškerčeva 12
SI-1000 Ljubljana
w: www.space.si
e: office@space.si

ZRC SAZU
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana
t: 01 47 06 495
w: iaps.zrc-sazu.si
e: iaps@zrc-sazu.si