Ustanovitelji

V centru deluje 46 raziskovalcev in inženirjev iz petih raziskovalnih inštitucij:

 • Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani,
 • Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani,
 • Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
 • Institut Jožef Stefan;

petih visokotehnoloških podjetij:

 • DEWESoft,
 • Sinergise,
 • TIC – LENS,
 • Impol,
 • Iskra TELA;

ter končnega uporabnika:

 • Zavarovalnica Maribor.