Distribucija prostorskih podatkov

Prostorski podatki, uporabljani v GIS (geografski informacijski sistemi) aplikacijah postajajo vse bolj pomemben del vsakdana. Če so se pred leti uporabljali zgolj v institucionalnih okvirih (kataster, kmetijske subvencije, infrastruktura) se dandanes nahajajo že v vsakem malo boljšem telefonu. Da bi prostorske podatke, ki jih zbira Center odličnosti Vesolje-SI, lahko uporabili končni uporabniki, smo izdelali tri storitve:

  • Spletni servisi za integracijo z drugimi aplikacijami – WMS (web-mapping service) v skaldu z OGC standardi.
  • Izvoz in kopiranje podatkov (SHP in GeoTIFF formati).
  • Spletni GIS pregledovalnik z možnostjo nadaljnjega urejanja podatkov.

Za kar najbolj enostaven dostop do podatkov smo spletni GIS pregledovalnik osnovali na tehnologiji Geopedia.si, ki omogoča pregledovanje vektorskih in rastrskih podatkov, urejanje vektorskih podatkov ter različne prostorske analize. Poleg samega vpogleda lahko uporabniki hitro zgradijo svojo GIS aplikacijo tako, da iz zbirke preko 1000 slojev izberejo tiste, ki so za posamezno vsebino pomembni ter po potrebi ustvarimo nove. Tako pripravljena aplikacija je lahko vidna širši javnosti ali pa samo posameznikom v skupini.

Na ta način smo do sedaj javnosti predstavili več vsebin: