Slovenija iz vesolja

V centru odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije (Vesolje-SI) smo pripravili projekt Slovenija iz Vesolja, k sodelovanju pa smo povabili slovenske srednje šole. Vsebine dela Centra odličnosti bomo tako približali širši javnosti, hkrati pa izpostavili slovenska prizadevanja za vstop v mednarodne raziskave na področju vesoljskih znanosti.

Več o projektu

Plakat, ki je bil predstavljen na konferenci Small Satellites Systems and Services – The 4S Symposium v Portorožu od 4. do 8. junija 2012.

Fotogalerija, 4S konferenca o malih satelitih, 4.6.2012, Portorož

RGB NDVI kompozit

Analiza sprememb reke Save in Krškega skozi čas

V raziskovalni nalogi smo z uporabo satelitskih posnetkov in posnetkov ortofoto opazovale spremembe v Krškem v obdobju od leta 1984 do 2011. Predvsem smo se osredotočile na širjenje urbanih površin, na spremembe struga reke Save ter na večje posege ob njej.

Oblaki.

Vetrolom Črnivec in njegova sanacija

Naravne nesreče so del vsakdanjega, bolj ali manj tehnološko razvitega sveta. V raziskovalni nalogi smo predstavili vetrolom, ki je 13.7.2008 prizadel Črnivec, območje na meji med kamniško občino in občino Gornji Grad.

Zlitine.

Analiza zlitin za izdelavo ohišja satelita

Cilj naloge je bil preučiti zgradbo satelita ter analizirati materiale, uporabljene pri njihovi izdelavi, zato sva obiskala tovarno Impol, največjo tovarno v Slovenski Bistrici, ki izdeluje zlitine za ohišje satelita.

Bobri na Muri.

Iskanje bobrov na bregovih reke Mure

Raziskovali sva nahajališča bobrov na območju Prekmurja (ob Muri in ob njenih mrtvih rokavih). Ker pa so nahajališča velika in težko prehodna, sva jih poskušali določiti iz zraka s pomočjo daljinskega zaznavanja.

Lidarski model reliefa z označenimi strukturami iz 1. svet. vojne

Grič Der in njegova preteklost

V nalogi smo z uporabo podatkov laserskega skeniranja podrobneje analizirali hrib Der pri Kobaridu. V zgodovinskih virih Der skoraj ni omenjen, pa tudi domačini o njem in njegovi vlogi v I. svetovni vojni ne vedo kaj dosti, zato se nam je zdelo prav, da ga predstavimo.

Posnetek sonde.

Vič gre v vesolje - izdelava atmosferske sonde

V okviru projekta Gimnazija Vič gre v vesolje smo izdelali atmosfersko sondo opremljeno z različnimi senzorji. Sonda je na svoji 32 kilometrov dolgi poti zbirala podatke in jih prek GSM signala delno posredovala nazaj na zemljo. Dvig in spust sonde je posnela vgrajena kamera.

Polarni sij v Sloveniji.

Vesoljsko vreme in vidljivost polarnega sija iz Slovenije

V okviru naloge smo raziskali potrebne pogoje za vidljivost polarnega sija iz Slovenije. Za datume, ko je bil viden polarni sij v Sloveniji, smo preučili različne podatke za vesoljsko vreme in med njimi identificirali tiste, ki odločilno vplivajo na vidljivost polarnega sija iz naših krajev.

Vodenje in stabilizacija satelita v magnetnem polju.

Vodenje in stabilizacija satelita v magnetnem polju

V raziskovalni nalogi predstavljamo dva načina kontrole in stabilizacije satelitov. Izdelali smo dva modela, ki lebdita v magnetnem polju. Pri prvem smo za kontrolo uporabili reakcijsko kolo, pri drugem pa par žiroskopov.