Iskanje bobrov na bregovih reke Mure

Searching for beavers on the banks of the Mura river

APLIKACIJA: biologija

SODELUJOČA SREDNJA ŠOLA:  Gimnazija Murska Sobota

RAZISKOVALNA SKUPINA: Tina Pušnik, Nika Uzelac

MENTORJI: Marjetka Maučec, prof.,  Romana Vogrinčič, prof.,  Andreja Švab Lenarčič, CO Vesolje

Plakat, ki je bil predstavljen na konferenci Small Satellites Systems and Services – The 4S Symposium v Portorožu od 4. do 8. junija 2012.

Raziskovali sva nahajališča bobrov na območju Prekmurja (ob Muri in ob njenih mrtvih rokavih). Ker pa so nahajališča velika in težko prehodna, sva jih poskušali določiti iz zraka s pomočjo daljinskega zaznavanja.

Za določitev vodnih območij ter območij posekov dreves sva naredili nenadzorovano klasifikacijo. Na voljo sva imeli: satelitske posnetke Landsat, satelitske posnetke Rapid Eye in letalske posnetke.

Slika 1: Klasifikacija vode, dobljena iz posnetka Landsat 5 1991 (zeleno) in 2010 (rdeče), na posnetku Landsat 5 2010. Z modro so označene tri makrolokacije možnih nahajališč bobrov.

Bobri so zaradi velikega iztrebljanja v l. 1990 popolnoma izginili iz prekmurske pokrajine. Ker pa so se pred  slabima dvema letoma  ponovno naselili nazaj, naju je zanimalo zakaj in kako? Ugotovili sva, da jim je pri tem na nekaterih območjih pomagal tudi človek, v večini pa so se naselili sami  iz Hrvaške predvsem zaradi ugodnih razmer na mrtvicah reke Mure.  Območja ponovne naselitve so: Veržej, izliv Besnice v Muro; Veržej, 1300m od železniškega mosta; Petanjci, izliv Kučnice v Muro.

Slika 2: Razlika v pokritosti z gozdom med leti 1991 in 2010, dobljena s klasifikacijo posnetkov Rapid Eye. Z zeleno označene razlike so prikazane na posnetku Rapid Eye (levo) in barvnem digitalnem ortofotu (desno).

Kako sva opazili bobre? nahajajo se ob mirnih vodah (mrtvice), podirajo drevesa (zaradi prehrane in bivališč), delajo različne jezove (sestavljene iz vej in blata) in jarke (po katerih se spuščajo v vodo).

Slika 3: Podrta drevesa.

Slika 4: Jezovi in bobrišča.

Najina predvidevanja in pričakovanja so bila potrjena. Vsa ta škoda (podrta drevesa…), katero sva opazili na satelitskih posnetkih, je dejansko delo bobra. O tem sva se prepričali tudi sami, saj sva se odpravili na teren. Videli sva ogromno bobrišč, jezov, obglodanih podrtih dreves in tudi dva bobra. Vendar na žalost sta se hitro prestrašila ter se  potopila pod vodo, in tako ju nisva ujeli v objektiv.

Slika 5: Obglodana in podrta drevesa ter drča; vse delo bobra.