Vič gre v vesolje - izdelava atmosferske sonde

Vič goes to space – making of atmospheric probe

APLIKACIJA: satelitske tehnologije, meteorologija

SODELUJOČA SREDNJA ŠOLA:  Gimnazija Vič, Ljubljana

RAZISKOVALNA SKUPINA:

Danaj Hočevar, Filip Dolenc, Kostja Planinc, Rot Ambrož, Nuša Prebil, Tilen Kreft, Petra Maršič, Katja Brezovar, Roza Jaki, Matej Arko, Peter Hladnik, Tim Rozman, Matej Jakša, Žiga Brenčič, Matic Mlakar, Eva Rajh, Aljaž Škrjanc, Aleksander Učakar, Ava Rajh, Blaž Uranič, Jan Golob, Jan Perme, Luka Avbreht, Luka Prebil Grintal, Andraž Kladnik, Filip Koprivec, Urban Merhar, Ivan Kolundžija, Filip Peter Lebar, Erik Hartman, Manca Zupan, Zala Gruden, Nives Bogataj, Andraž Kladnik, Nika Stradovnik, Ines Meršak

MENTORJI: Rok Capuder, Timotej Maroševič, Vida Kariž Merhar, Alenka Mozer, Sonja Artač, Rok Tkavc, Maja Gerden, Klemen Bajec, Julijana Taseva, Cedric Klein

Plakat 1 in plakat 2, ki sta bila predstavljena na konferenci Small Satellites Systems and Services – The 4S Symposium v Portorožu od 4. do 8. junija 2012.

 

V šolskem letu 2011/2012 na gimnaziji Vič izvajamo projekt VIČ GRE V VESOLJE. Cilj projekta je bil izdelava atmosferske sonde, jo opremiti z različnimi senzorji, padalom, helijevim balonom. Sonda je svojo 35 km pot v srednjo stratosfero posnela s kamero. Po spustu smo sondo razstavili, zbrane podatke pa predstavili v obliki raziskovalnih nalog.

V projekt so vključeni dijaki 2, 3 in 4 letnikov. Razdeljeni so v skupine, od katerih vsaka deluje in raziskuje na svojem področju. Vodijo jih učitelji mentorji.

Projekt vzpodbuja medpredmetno povezovanje znotraj naravoslovnih predmetov: fizika, kemija, biologija in informatika. Dijakom skušamo približati naravoslovno raziskovalno delo na povsem praktičen način. Naravoslovne kompetence dijakom posredujemo s praktičnim delom, raziskovanjem in iskanjem inovativnih rešitev za probleme s katerimi se srečujejo.

Dijaki tekom projekta spoznavajo merilno opremo in jo skušajo prilagoditi tako, da bo kljub ekstremnim pogojem normalno delovala.

Več o projektu Gimnazija Vič gre v vesolje si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Slika 1: Shema razporeditve elementov v sondi.

Slika 2: Stružnica za stiropor.

Slika 3: Razrez senzorjev.

Slika 4: Izdelava / šivanje padala.

Slika 5: Lotanje elementov.

Slika 6: Priprava gliv kvasovk.

Slika 7: Tlačna komora.

Slika 8: Vmesnik za senzorje, razstavljen.

Slika 9: Sonda z vsemi vgrajenimi senzorji.