Primerjava velikosti in oblik parcel na obeh straneh reke Mure

Comparison of lot sizes and shapes on the opposite banks of the Mura river

APLIKACIJA: zgodovina

SODELUJOČA SREDNJA ŠOLA:  Gimnazija Murska Sobota

RAZISKOVALNA SKUPINA: Anja Cipot, Žiga Barbarič

MENTORJI: Romana Vogrinčič, prof.,  Andreja Švab Lenarčič, CO Vesolje

Plakat, ki je bil predstavljen na konferenci Small Satellites Systems and Services – The 4S Symposium v Portorožu od 4. do 8. junija 2012.

V projektni nalogi sva želela predstaviti razlike pri obdelovalnih parcelah na obeh straneh reke Mure. Osredotočila sva se na njihovo obliko.

 Slika 1: Razlike v velikosti in obliki parcel na obeh straneh reke Mure, kot so vidne iz posnetka Rapid Eye, junij 2011.

Zaradi velikosti obdelovalnih parcel bi bilo nemogoče izvesti delo brez sodobne tehnologije. Slednja nam je omogočila pogled z druge perspektive, bila je hitrejša in bistveno cenejša. Odločila sva se, da uporabiva podatke, ki so nastali s pomočjo daljinskega zaznavanja. Uporabila sva podatke, ki jih pridobivamo iz velikih višin in iz vesolja.  Uporabila sva naslednje  metode  oz. načine daljinskega zaznavanja:

-analiza objektne klasifikacije (pri slednji sva uporabila Landsat-a, RepidEye-a, DOF)

-analiza zemljiško katastrskega prikaza (ZKP-ja.)

Uporabljene metode so nama zelo pomagale, da sva na lažji in hitrejši način dobila želene rezultate.

Slika 2: Na slikah sta prikazani dve izbrani območji, na katerih je bila izvedena analiza. Spodnji podatkovni sloj je izrez posnetka Rapid Eye na desnem (1 in 2) ter levem (3 in 4) bregu reke Mure. Zgornji podatkovni sloj je ZKP (1 in 3) oz. objektna klasifikacija posnetkov Rapid Eye (2 in 4).

Slika 3: Podatki analize jasno kažejo, da so parcele na levem bregu reke Mure vsaj za polovico manjše od parcel na desnem bregu. Poleg tega so veliko bolj podolgovate.

Z analizo posnetkov sva potrdila hipotezo, da so parcele na obeh bregovih Mure različne velikosti in oblike. Nekatere so bolj okrogle, spet druge so bolj podolgovate.

Vpliv narave na različne oblike parcel na obeh straneh Mure ni edini vzrok za razlike, zato sva jih iskala še na drugih področjih. Raziskala sva vpliv zgodovine in vpliv družbenih sprememb.  Sama zgodovina raziskovanega območja je zelo pestra s številnimi velikimi spremembami.  Spremembe so zajemale bodisi politični, bodisi agrarni vidik. Politika je k spremembam prispevala tako, da je narekovala svoj pogled na rabo in lastništvo parcel. Levi breg Mure je bil pod Ogrsko oblastjo, desni breg Mure pa je bil pod Habsburško oblastjo. Vsaka politična tvorba je imela drugačno zakonodajo glede dedovanja. Pri eni politični opciji je bilo dedno pravo tako, da je dovoljevalo razdelitev kmetijskega posestva med vse dediče pri drugi pa je dedoval le en dedič. S tem se je spreminjala  velikost, predvsem pa oblike kmetij. Na samo obliko parcel pa je zelo vplivala uporaba mehanizacije.  Dokler so kmetje uporabljali ralo so bile njive kvadratne oblike, kasneje po uvedbi pluga, so pa zaradi njegove oblike njiv spremenile v izrazito dolge podolgovate »pravokotne« oblike njiv. Na kakšen način zemljo orješ ali obdeluješ, pa je vplivala tudi vrsta kulture zasajene na njivi. Za vsako kulturo so uporabljali različno orodje in drugačen način obdelave njive.

Slika 4: Zelo veliko vlogo pri razvoju oblik parcel je imelo različno dedno pravo na obeh straneh reke Mure. Na levem bregu (madžarsko pravo) se je celotna posest tradicionalno razdelila med vse otroke, medtem ko je na desnem bregu (avstrijsko pravo) običajno vso posestvo v last dobil najstarejši sin.

Po pregledu  satelitskih posnetkov in zgodovinske literature sva definirala vzroke za različno obliko parcel. Težko bi verjeli, da lahko na prvi pogled nepomemben dejavnik zelo vpliva na obliko parcele.