Izdelava aplikacije za primerjavo dveh satelitskih podob

An application for comparing two satellite images

APLIKACIJA:programiranje

SODELUJOČA SREDNJA ŠOLA:  Srednja šola Slovenska Bistrica

RAZISKOVALNA SKUPINA: Barbara Ferčec, Peter Fekonja, Marko Fekonja

MENTORJI: Marko Žigart, prof., Damijana Gregorič, prof., Mateja Petrič Podvršnik, prof., Ivana Moškotevc, prof., Nejc Ravnjak, FNM UM

Plakat, ki je bil predstavljen na konferenci Small Satellites Systems and Services – The 4S Symposium v Portorožu od 4. do 8. junija 2012.

Dijaki smo se namenili v programskem jeziku Java napisati aplikacijo, ki bi med seboj primerjala dve satelitski podobi in prikazala razlike med njima. To nam je tudi uspelo narediti. Razlike se prikažejo z rdečimi oblikami in sencami.

Slika 1: Od zgoraj navzdol: podoba Landsat 2003, podoba Landsat 2011, podoba razlik, pridobljena z mobilno aplikacijo, ki prikazuje razlike med obema originalnima satelitskima podobama.

Aplikacija je bila napisana v programskem jeziku Java za Android. Deluje tako, da prebere dve vneseni podobi, jih razbije na tri osnovne barve, potem pa vsakemu pikslu dodeli vrednost razlike barv. Razlike se potem pokažejo z rdečo barvo – močnejša barva predstavlja večjo razliko.

Slika 2: Grafični uporabniški vmesnik aplikacije.

Slika 3: Glavni del kode za izračun razlike med dvema piksloma.

Slika 4: QR koda je povezana s http://www.mediafire.com/?8y1zl71m5bv225u, iz koder si lahko prenesete instalacijsko datoteko aplikacije za Androida.

Slika 5: QR koda je povezana s http://www.mediafire.com/?7jyca8awc5oi1u0, iz koder si lahko prenesete nekaj testnih satelitskih podob.

Naše rezultate je potrdila druga ekipa dijakov, ki so enako primerjavo izvedli na osnovi vizualne primerjave podob. Rezultati obeh ekip smo dodatno potrdili z izletom na dejansko lokacijo gozdnih posekov.