Invazivna vodna solata v potoku Topla

Invasive water lettuce in the Topla stream

APLIKACIJA: biologija

SODELUJOČA SREDNJA ŠOLA:  Gimnazija Krško

RAZISKOVALNA SKUPINA: Staša Kerin, Manca Marinčič, Omerzel Mitja, Anže Vene

MENTOR: Jože Pernar, prof.

Plakat, ki je bil predstavljen na konferenci Small Satellites Systems and Services – The 4S Symposium v Portorožu od 4. do 8. junija 2012.

Vodna solata je prerasla skoraj celotno površino potoka Topla. Odmrle rastline pokrivajo vodno dno, invazivna vodna solata spodrinja naravne rastline in živali. V nalogi smo želeli odkriti glavne razloge za to dogajanje. Naša hipoteza je bila, da je razlog izpust tople vode iz bližnjih Term Čatež.

Slika 1: Vodna solata.

Pri raziskovanju smo uporabili metode, kot so: analiza satelitskih posnetkov, meritve na terenu, poskusi v laboratorijskem akvariju.

Slika 2: Poskusi v laboratorijskem akvariju.

Ugotovili smo, da se vodna solata reproducira pri minimalno 19°C, temperatura vode v potoku pa nikoli ne pade pod 17 °C. Meritve toka so pokazale pritok toplega podvodnega toka. Satelitske slike kažejo na občutno povečanje površine vodne solate.

Več o raziskovalni nalogi lahko najdete na tej strani.