Analiza zlitin za izdelavo ohišja satelita

Analysis of alloys for the manufacture of the satellite body

APLIKACIJA:metalurgija

SODELUJOČA SREDNJA ŠOLA:  Srednja šola Slovenska Bistrica

RAZISKOVALNA SKUPINA: Ernest Šprager, Katarina Kores

MENTORJI: Marko Žigart, prof., Damijana Gregorič, prof., Mateja Petrič Podvršnik, prof., Ivana Moškotevc, prof.

Plakat, ki je bil predstavljen na konferenci Small Satellites Systems and Services – The 4S Symposium v Portorožu od 4. do 8. junija 2012.

V tovarni Impol, največji tovarni v Slovenski Bistrici, izdelujejo zlitine za ohišje satelita. Trudijo se, da bi izdelali zlitino, ki bi imela čim boljše lastnosti za zahtevane obremenitve satelita pri svojem delovanju. Cilj najine naloge je bil preučiti zgradbo satelita ter analizirati materiale, uporabljene pri njihovi izdelavi.

V raziskavi sva večinoma uporabila metodo opazovanja. Obiskala sva dve različni območji podjetja. V prvem delu sva opazovala izdelavo proizvodnje stiskanih palic in folij različnih debelin vse od taljenja aluminija do shranjevanja končnih produktov. V drugem delu sva si ogledala laboratorij, kjer analizirajo vzorce (trdota, duktilnost, zrnatost, čistost) in olja, uporabljena v procesu proizvodnje (čistost, viskoznost).

Slika 1: Tovarna Impol in njena proizvodnja.

Slika 2: Procesna veriga ekstrudiranih aluminijastih profilov (Vir: Konferenca Aluminij 2004).

Slika 3: Vzorec homogenizirane in z vodo ohlajene AA zlitine.

Slika 4: Satelit LEOS-50.

Za izdelavo satelita se uporabljajo različna razmerja zlitin, odvisno od obremenitev in namena uporabe. Uporabljajo se lahko tudi različni senzorji. Trenutno podjetje izdeluje dva satelita LEOS-50.