Spremljanje posekov in urbanizacije z metodo primerjave satelitskih podob

Clear-cuts and urbanization change detection by image comparison

APLIKACIJA: prostorsko planiranje

SODELUJOČA SREDNJA ŠOLA:  Srednja šola Slovenska Bistrica

RAZISKOVALNA SKUPINA: Blaž Černelič, Domen Skamlič, Rok Rutnik, Matic Kolar

MENTORJI: Marko Žigart, prof., Damijana Gregorič, prof., Mateja Petrič Podvršnik, prof., Ivana Moškotevc, prof.

Plakat, ki je bil predstavljen na konferenci Small Satellites Systems and Services – The 4S Symposium v Portorožu od 4. do 8. junija 2012.

Z metodo primerjave satelitskih posnetkov Landsat smo želeli ugotoviti, kje so v obdobju od 1991 do 2011 nastale večje spremembe pozidanosti v Slovenski Bistrici ter večji poseki gozdov na delnem območju bližnjega Pohorja. Nekatere naše ugotovitve smo preverili na terenu.

Gozdni poseki:

Slika 1: Landsat podoba Pohorja, od Rogle do Polskave. Z zeleno so označeni poseki, ki so nastali v letih od 1991 do 2003. Z rdečo so označeni poseki, ki so nastali v letih med 2003 in 2011.

Slika 2: Povečava slike 1. Na območju Treh kraljev so izračunane površine posekov, nastalih v letih 1991 do 2003.

Slika 3: Fotografija poseka s terena. Območje poseka je prikazano na sliki 1 v desnem kvadratku.

Urbanizacija:

V zadnjih dveh desetletjih se je Slovenska Bistrica razširila in postala bolj pozidana. Veliko je novih stavb, še posebej tistih, namenjenih komercialni rabi.

Slika 4: Spremembe pozidanosti, nastale v letih 1991 do 2003, prikazane na satelitski podobi Slovenske Bistrice.

Slika 4: Spremembe pozidanosti, nastale v letih2003 do 2011, prikazane na satelitski podobi Slovenske Bistrice.

 

Slika 4: Apartmaji in trgovski center, zgrajeni v letih od 2003 do 2011.

Metoda primerjave podob je težavna, saj je težko določiti za katero vrsto razlike pravzaprav gre. Še posebej težko smo določili poseke, medtem ko je bilo malenkostno lažje določiti razlike v mestu. Se je pa metoda izkazala kot učinkovita pri določanju velikosti posekov oziroma pozidanosti. Ugotovili smo, da število posekov z leti pada, pozidanost pa se je bolj povečala v letih med 2003-2011, kakor v letih 1991-2003. Zaradi slabe prostorske ločljivosti satelita (30 m) smo lahko spremljali samo večje spremembe.