NEMO-HD dosežki v prvem letu od izstrelitve

NEMO-HD se je v prvem letu po izstrelitvi izkazal kot zelo zanesljiv, okreten in natančno vodljiv mikrosatelit za opazovanje Zemlje iz vesolja z večspektralnimi in video senzorji. Z njim smo v Centru odličnosti Vesolje-SI izvedli številne tehnološke demonstracije, ki dokazujejo, da smo dosegli velik potencial za nove večnamenske aplikacije daljinskega zaznavanja.

Največja prednost satelita NEMO-HD je, da omogoča zajem video posnetkov iz vesolja. S tem je Vesolje-SI v letu 2021 postal edini evropski operater, ki omogoča razvoj  tovrstnih storitev z lastnim satelitom. Tako smo v okviru projekta ESA-GS za Evropsko vesoljsko agencijo izvedli snemanja področij z visoko ekonomsko aktivnostjo kot so pristanišča, marine, letališča in rudniki, ki bodo na osnovi video analitike kopenskega, morskega, rečnega in zračnega prometa omogočali vrednotenje okoljskih obremenitev in indikatorjev za oceno ekonomskega okrevanja.

Primeri videoposnetkov visoke ločljivosti:

Koper

Slovenska obala od Kopra do Pirana

Creški zaliv, Hrvaška

Creški zaliv, Hrvaška

Letališče v Frankfurtu, Nemčija

Letališče v Frankfurtu, Nemčija

NewYork

Letališče JFK v New Yorku, ZDA

Kalgoorlie

Super Pit pri mestu Kalgoorlie – največji odprtokopni rudnik zlata v Avstraliji

 

Iz zgornjih primerov je razvidno, da NEMO-HD kljub visokim orbitalnim hitrostim 7,5 km/s omogoča zelo natančno in stabilno usmerjanje senzorjev na Zemljino površino tudi, ko počasi sledimo morski obali ali snemamo statične cilje, kot so letališča in rudniki. Vsi posnetki so prikazani brez časovnih in geometrijskih korekcij, kar dokazuje zelo visoke zmogljivosti in odlično usklajenost NEMO-HD platforme z aktuatorji, senzorji in algoritmi za vodenje satelita.

Poleg video posnetkov z visoko ločljivostjo NEMO-HD omogoča tudi snemanja večjih površin z nižjo ločljivostjo.

Lefkas

Jonski otoki Lefkas, Itaka in Kefalonija, Grčija

bela

 

 

 

 

 

 

Ker visoko in nizko ločljive senzorje lahko vklapljamo sočasno, nam NEMO-HD omogoča hkratno snemanje mikro in makro podob do širine 70km, kar izboljšuje pregled nad opazovanimi površinami in pojavi na Zemlji. Nadaljnja prednost satelita NEMO-HD je, da lahko video posnetke kombiniramo z večspektralnimi v rdečem, modrem, zelenem in bližnjem infrardečem spektru.

Ljubljana v bližnjem IR spektru

Ljubljana v bližnjem IR spektru

Ljubljana - barvni prikaz

Ljubljana – barvni prikaz

Ljubljana - lažno barvni prikaz

Ljubljana – kombinirani barvni prikaz

Ljubljana - vegetacijski indeks NDVI

Ljubljana – vegetacijski indeks NDVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEMO-HD je okreten satelit, ki ne omogoča samo klasičnih video in večspektralnih snemanj v smeri s soncem sočasne polarne orbite (SSO) temveč lahko senzorje premikamo prečno na gibanje satelita. S tem lahko sledimo morskim obalam, toku rek, konfiguraciji avtocest, železnic, daljnovodov in drugih infrastrukturnih objektov. V nadaljevanju so prikazani primeri snemanja porečij, kjer smo sledili toku reke Soče (pretežno v smeri SSO polarne orbite) ter rek Save in Ganges, katerih tok je pretežno prečen glede na SSO.

Soča od izvira v Alpah do izliva v Jadransko morje v Tržiču v Italiji - bližnji infrardeči spekter

Soča od izvira v Alpah do izliva v Jadransko morje v Tržiču v Italiji – bližnji infrardeči spekter

Lažnobarvni prikaz izliva Soče v Jadransko morje v Tržiču v Italiji

Kombinirani barvni prikaz izliva Soče v Jadransko morje v Tržiču v Italiji

Sava od Bleda do Zagreba, posneta v enem preletu satelita. Bližnji infrardeči spekter.

Zagreb - lažno barvni prikaz

Zagreb – kombinirani barvni prikaz

Sava od Sremske Mitrovice do Beograda posneta v enem preletu satelita. Bližnji infrardeči spekter.

Sava od Sremske Mitrovice do Beograda posneta v enem preletu satelita. Bližnji infrardeči spekter.

Sotočje Save in Donave v Beogradu - vegetacijski indeks NDVI.

Sotočje Save in Donave v Beogradu – vegetacijski indeks NDVI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več NEMO-HD posnetkov