Projekt Daljinsko in bližnje zaznavanje suše ocenjen z najvišjim možnim številom točk

Projekt Daljinsko in bližnje zaznavanje suše (DABLIS), ki ga je Biotehniška fakulteta prijavila na razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, je bil ocenjen z najvišjim možnim številom točk in je prejel 20.465,00 € sofinanciranja. V projektu bo sodelovalo 8 študentov z dveh fakultet Univerze v Ljubljani (Biotehniška fakulteta in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo), ki bodo pod mentorstvom 4 pedagoških in dveh delovnih mentorjev, med katerimi je tudi dr. Žiga Kokalj iz Centra odličnosti VESOLJE-SI, spoznali in primerjali različne metode zaznavanja in sledenja suše, ki ji je večina kmetijskih zemljišč vedno bolj izpostavljena.