NEMO-HD je pripravljen na izstrelitev

Prvi slovenski mikrosatelit NEMO-HD je pripravljen na izstrelitev z raketo Vega. Na 16. poletu rakete Vega bo 7 mikrosatelitov, med njimi NEMO-HD, ter 46 nanosatelitov.

NEMO-HD pripravljen na izstrelitev.

NEMO-HD pripravljen na izstrelitev.

Nosilna struktura rakete Vega s 7 mikro in 46 nano sateliti.

Nosilna struktura rakete Vega s 7 mikro in 46 nano sateliti.