Otvoritev lokalnih predstavništev programa Kopernik

V torek, 6. junija 2017, je bila v evropskem parlamentu v Bruslju slovesna uradna otvoritev t.i. Copernicus Relay Centrov, lokalnih predstavništev programa Kopernik, ter Kopernik akademije. Na dogodku se je zbralo več kot 300 predstavnikov industrije in raziskovalnih organizacij, ki se širom Evrope ukvarjajo z daljinskim opazovanjem Zemlje. Namen lokalnih predstavništev je povezovanje evropske komisije s končnimi uporabniki programa Kopernik, medtem ko je akademija usmerjena predvsem v izobraževanje potencialnih uporabnikov podatkov programa Kopernik.

V imenu Centra odličnosti Vesolje-SI, ki ga je evropska komisija izbrala za slovenskega predstavnika programa Kopernik (angl. Copernicus Relay Slovenia), se je dogodka udeležil direktor prof. Tomaž Rodič. Kot predstavnik programa Kopernik ima center ključno vlogo pri ozaveščanju o prednostih in koristih programa predvsem za prebivalce in podjetja ter pri spodbujanju njegove vsakdanje uporabe.

Več na: http://copernicus.eu/news/successful-welcome-new-era-copernicus

 

Rezultat iskanja slik za copernicus relay center logo

Kick-off konferenca projekta DriDanube

CO Vesolje-SI se je 16. marca 2017 udeležil Kick-off konference projektnih partnerjev projeta DriDanube (Drought risk in Danube region), ki je potekala v Ljubljani.

Na dogodku so bili predstavljeni glavni izdelki in pričakovani rezultati projekta. Namen srečanja je bilo tudi spoznavanje in povezovanje z ostalimi partnerji ter razprava med deležniki iz celotnega območja projekta, strokovnjaki s področja preučevanja suše, upravljalci vodnih virov, znanstveniki in predstavniki oblasti.

Poleg srečanj med partnerji in razprave na temo projekta je bilo v okviru dogodka organizirano tudi neformalno druženje v obliki turističnega ogleda mestnega jedra Ljubljane in večerje. Slovenski center odličnosti za vesoljsko znanosti in tehnologijo Vesolje-SI je za zainteresirane udeležence dogodka organiziral ogled mobilne zemeljske postaje za komunikacije s širokim spektrom akademskih in komercialnih satelitov, nameščene na obrobju Ljubljane, ter razvojnega laboratorija. V slednjem so si obiskovalci ogledali tudi termalno vakuumsko komoro, namenjeno testiranju malih satelitov in satelitskih komponent v simuliranem okolju, kakršnemu bodo izpostavljeni v vesolju.

Več o DriDanube projektu si lahko preberete na spletni strani projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube

DSC_0152

DSC_0166

standard logo image - DriDanube (smaller)

Projekt Daljinsko in bližnje zaznavanje suše ocenjen z najvišjim možnim številom točk

Projekt Daljinsko in bližnje zaznavanje suše (DABLIS), ki ga je Biotehniška fakulteta prijavila na razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, je bil ocenjen z najvišjim možnim številom točk in je prejel 20.465,00 € sofinanciranja. V projektu bo sodelovalo 8 študentov z dveh fakultet Univerze v Ljubljani (Biotehniška fakulteta in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo), ki bodo pod mentorstvom 4 pedagoških in dveh delovnih mentorjev, med katerimi je tudi dr. Žiga Kokalj iz Centra odličnosti VESOLJE-SI, spoznali in primerjali različne metode zaznavanja in sledenja suše, ki ji je večina kmetijskih zemljišč vedno bolj izpostavljena.

 

CO VESOLJE-SI imenovan za Copernicus Relay Center

Center odličnosti VESOLJE-SI je bil s strani Evropske Komisije izbran za enega izmed Copernicus Relay centrov in bo tako edini tak center v Sloveniji.

Več o Copernicus Relay centrih:

http://www.copernicus.eu/news/copernicus-family-growing

 

Začetek Interreg projekta DriDanube

Z januarjem 2017 smo začeli izvajati projekt DriDanube (Drought Risk in the Danube Region), ki je bil odobren v okviru prvega Interreg razpisa za Podonavje, prioriteta 2 – Okoljsko in kulturno odgovorno Podonavje, specifični cilj 2.4 – Izboljšanje pripravljenosti na krizno upravljanje ob nesrečah. V projektu poleg Centra odličnosti VESOLJE-SI sodeluje še 22 drugih partnerjev iz 10 različnih držav, vodilni partner je Agencija Republike Slovenije za okolje.

 Namen transnacionalnega projekta je koordinacija in pomoč pri razvoju in uporabi orodij za upravljanje s posledicami suše ter pomoč pri oblikovanju ustreznih politik s ciljem izboljšati pripravljenost na sušo in zmanjšati posledice morebitnega pojava suše. Razvili bomo interaktivni sistem, ki bo omogočil učinkovito zgodnje opozarjanje na nevarnost suše. Izdelana bo analiza tveganja za učinkovito zmanjšanje posledic suše. Cilj projekta je tudi uskladiti metodologije za oceno tveganja in učinkov v različnih državah v regiji.

Rezultat iskanja slik za interreg danube logo

Začetek RRI programa MARTINA

S 1. avgustom 2017 smo začeli z izvajanjem programa MARTINA (Materiali in tehnologije za nove aplikacije), ki je bil odobren na razpisu RRI v verigah in mrežah vrednsoti, sklop 1 – Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL3-6), ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Osrednji cilj programa, ki ga izvaja konzorcij 16 partnerjev iz Slovenije, je skozi celovit multidisciplinarni pristop raziskati možnosti razvoja novih naprednih več funkcionalnih materialov in tehnologij za nove zahtevne aplikacije. Program neposredno podpira prednostno področje (S)INDUSTRIJA 4.0 in domeno Razvoj materialov kot končnih produktov. Razvili bomo visokotrdnostna jekla in aluminijeve zlitine s ciljem doseganja lastnosti materialov, ki so ključne za nove aplikacije v avtomobilski industriji za zmanjševanje teže vozil in s tem povezanega CO2 odtisa in rabe energije tako pri proizvodnji kot tudi uporabi vozil. Pri multikomponentnih materialih bomo izkoristili prednost enostavnosti uporabe polimernih materialov in specifične lastnosti kovinskih materialov. Z uvajanjem novih materialov bomo razvili napredne tehnologije izdelave in preoblikovanja, s čimer bomo postavili nove zahteve za orodja in orodna jekla. Poleg samih lastnosti orodnih jekel nam bosta izziv tudi pravilna razporeditev teh lastnosti v orodju ter senzorika, ki omogoča nadzor nad obratovalnimi razmerami orodja. Zaradi vse bolj zahtevnih oblik orodij, bomo v okviru programa raziskovali inovativne postopke 3D tiskanja orodij. Rezultat programa bodo prototipi orodnih jekel. Njihove lastnosti in tudi primernost 3D tiskanja orodij bomo preizkusili na prototipih orodij. Rezultat programa bodo tudi prototipi visokotrnostnih jekel, gnetnih in livnih aluminijevih zlitin ter prototipi novih multikomponentnih materialov s specifičnimi lastnostmi. Njihove lastnosti bomo preizkusili in optimizirani na vzorčnih primerih komponent iz avtomob ilske in elektro industrije, s katero se horizontalno povezuje.

 

Rezultat iskanja slik za mizš logo                      Rezultat iskanja slik za esrr logo

 

 

CO VESOLJE-SI na EUSALP konferenci na Brdu pri Kranju

CO VESOLJE-SI se je predstavil na Konferenci ob zagonu Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP) na Brdu pri Kranju. V njenem okviru sodeluje pet članic EU (Nemčija, Francija, Italija, Avstrija in Slovenija), Liechtenstein in Švica, vključuje pa 48 regij. Gostitelj konference, ki jo je organiziralo zunanje ministrstvo v sodelovanju z Evropsko komisijo, je bil minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, udeležile pa so se je evropski komisarki za regionalno politiko in za promet Corina Creţu in Violeta Bulc, ministrica Alenka Smerkolj ter več kot 500 drugih visokih predstavnikov sodelujočih držav in regij, EU institucij, gospodarstva, civilne družbe in nevladnih organizacij.  V okviru panelne razprave Izobraževanje in spodbujanje znanja je kot primer dobre prakse prof. dr. Tomaž Rodič predstavil Center odličnost VESOLJE-SI.

IMG_5694 IMG_5697 IMG_5701 IMG_5674  IMG_5681 IMG_5682

Vesoljske tehnologije za pametna mesta

Center odličnosti VESOLJE-SI se je udeležil konference Informacijska družba 2015 na Inštitutu Jožef Stefan, kjer smo na delavnici Pametna mesta in skupnosti kot razvojna priložnost Slovenije (PMiS) predstavili možnosti uporabe vesoljskih tehnologij v pametnih mestih in skupnostih.

Uporaba satelitskih tehnologij pri načrtovanju trajnostnih mest in skupnosti ima velik potencial. Število delujočih velikih in malih satelitov je v porastu. V kombinaciji z množično zbranimi podatki satelitski posnetki predstavljajo bazo podatkov za številne analize in aplikacije, ki predstavljajo podporo pametnemu urbanističnemu načrtovanju, prilagajanju podnebnim spremembam in izboljšujejo kvaliteto življenja znotraj pametnih skupnosti.

VESOLJE-SI s svojim mikro satelitom za opazovanje Zemlje, zemeljsko postajo, multidisciplinarnim laboratorijem, avtomatskim procesiranjem satelitskih posnetkov ter distibucijskim sistemom, ki temelji na spletnih in mobilnih aplikacijah, zagotavlja celovito verigo od vesoljskih tehnologij do končnemu uporabniku prijaznih podatkov in izvedenih informacij. Ažurne geolocirane informacije so ključnega pomena za dobro organizirana pametna mesta in skupnosti. Naše strokovno znanje omogoča obdelavo satelitskih posnetkov v skoraj realnem času ter ekstrakcijo iskanih informacij iz tega hitro rastočega vira podatkov.

P1080869_

Dr. Martin Lamut med predstavitvijo.

Predavanje D. Oberhettingerja iz JPL, NASA: Extreme Engineering – Adventures in Deep Space

Center odličnosti VESOLJE-SI in Univerza v Ljubljani vabita na
PREDAVANJE

»Extreme Engineering – Adventures in Deep Space«
David Oberhettinger
Chief Knowledge Officer, NASA JPL

Predavanje bo v četrtek, 10. septembra 2015, ob 10. uri v Svečani dvorani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Jamova 2.
Predavanje bo v angleškem jeziku in bo predvidoma trajalo eno uro. Vljudno vabljeni. Prosimo, da svojo udeležbo napoveste na info@space.si.

JPL Oberhettinger _ VABILO NA PREDAVANJE

Predavanje prof. dr. Antona Mavretiča: Petdeset leta dela v elektronski industriji in na univerzah v ZDA

Napovedujemo predavanje akad. prof. dr. Antona Mavretiča z naslovom »Petdeset let dela v elektronski industriji in na univerzah v ZDA«, ki ga v petek, 4. 9. 2015, ob 11:00 v predavalnici MMD na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani organizirata IEEE in UL FE.

Prof. dr. Anton Mavretič nam bo predstavil svoje delo in v ZDA, kjer je preživel svojo celotno kariero. Pri tem bo izpostavil, v katerih vidikih se možnosti za študij, strokovno in raziskovalno delo, tehnološki razvoj in karierni napredek razlikujejo od tistih, ki smo jih vajeni doma v Sloveniji. Njegova zgodba bo razkrila tudi podrobnosti o sodelovanju z industrijo, prijavljanju patentov, zahtevah študentov po odličnih pedagogih in o sorodnih temah. Akad. prof. dr. Mavretič se veseli stika z obiskovalci, predvsem z mladimi, in od njih pričakuje spontano diskusijo.

Dr. Mavretič se je rodil leta 1934 na Boldražu pri Metliki v Beli krajini. V Ljubljani je študiral na Fakulteti za elektrotehniko, nato pa se je leta 1957 preselil v ZDA, kjer je diplomiral in leta 1968 tudi doktoriral. Zaposlil se je na MIT (Massachusetts Institute of Technology) v centru za raziskave vesolja. Med bogatim raziskovalnim delom je posebej odmevno načrtovanje enega od instrumentov na vesoljskem plovilu Voyager. Deloval je tudi na univerzi v Harvardu na centru za astrofiziko, od jeseni leta 1980 pa je bil profesor na oddelku za elektrotehniko in računalništvo na Univerzi v  Bostonu. Od upokojitve 1995 je še naprej dejaven tako v industriji kot tudi pri vrhunskih akademskih raziskavah. Je dopisni član SAZU, član Svetovnega slovenskega kongresa in prejemnik Srebrnega reda za zasluge Republike Slovenije. Njegov polni življenjepis je na voljo na naslovu http://www.sazu.si/o-sazu/clani/anton-mavretic.html.

Vljudno vabljeni!

Vir: http://www.ieee.si/component/content/article/143-predavanje-petdeset-leta-dela-v-elektronski-industriji-in-na-univerzah-v-zda