Simulator vodenja tirnice in orientacije satelitov v Matlabu

 

Za potrebe načrtovanja vodenja satelitov razvijamo lasten simulator v okolju Matlab. Simulator je zasnovan v obliki objektno usmerjenega orodja, kjer so podprti različni načini gibanja satelitov: satelit brez vodenja, satelit z vodenjem orientacije, satelit z vodenjem pozicije, satelit z vodenjem na osnovi slike. Podprta je tudi simulacija satelitskih rojev, ki omogoča študij letenja v formaciji. Simulator je namenjen naprednejšim uporabnikom, ki obvladajo vsaj osnovno programiranje v skriptnem jeziku m-script. Uporabnik simulatorja mora napisati Matlabov program, v katerem ustvari pripravljene satelitske objekte in kliče njihove simulacijske metode. Če uporabi satelitski objekt z animacijo, lahko sproti opazuje trajektorijo satelita nad Zemljinim površjem, kot prikazuje slika. Po koncu simulacije je možno dostopati do vseh pomembnih spremenljivk in analizirati rezultate s standardnimi nabori funkcij Matlaba, še dodatno pa so pripravljene nekatere funkcije za izris trajektorij satelitov.

Simulator je bil uspešno uporabljen kot pomožno orodje za verifikacijo parametrov pri načrtovanju eksperimentov na realnem satelitu.