Prof. dr. Drago Matko in prof. dr. Tomaž Zwitter prejela Zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja

V okviru tedna Univerze sta na slavnostni seji senata Univerze v Ljubljani dva naša sodelavca, prof. dr. Drago Matko in prof. dr. Tomaž Zwitter, prejela Zlato plaketo za izjemne zasluge posameznika pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja. Obema nagrajencema za prejeto častno priznanje iskreno čestitamo.