Strokovni posvet o vesoljskih tehnologijah

V prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) je 9.12.2013 potekal strokovni posvet o vesoljskih tehnologijah z naslovom Predstavitev vesoljskih tehnologij in programov v organizaciji omenjene agencije ter Centra odličnosti Vesolje-Si.

Na posvetu, ki ga je vodil Direktor Urada za meteorologijo Klemen Bergant, so s prispevki sodelovali ugledni gosti iz evropskih povezav (Roya Ayazi – Sekretariat NEREUS, Teodora Secara – EURISY, Silvo Žlebir – Evropska komisija), slovenski predstavnik upravnih organov (Ivan Skubic – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), ter predstavniki razvijalcev in uporabnikov satelitskih tehnologij (Tomaž Rodič – Center odičnosti Vesolje-Si, Krištof Oštir – Center odličnosti Vesolje-Si, Jože Rakovec – Univerza v Ljubljani (FMF), Mateja Iršič Žibert – ARSO. Prikazani so bili dosežki v razvoju vesoljskih tehnologij v Sloveniji, možnosti implementacije, aktualna uporaba na področju meteorologije in spremljanja okolja. Poleg tega so bili predstavljeni tudi evropski vesoljski okoljski programi in možnosti sodelovanja za slovenske ustanove. Posveta so se udeležili številni predstavniki znanstveno raziskovalnih ustanov, upravnih organov in ministrstev, okoljskih inštitucij, tehnoloških podjetij, idr, ki so na koncu sodelovali v razpravi. Poudarjeno je bilo, da je na področju vesoljskih tehnologij v zadnjih letih prišlo do skokovitega napredka, katerega dosežke bi lahko oplemenitili skozi različne evropske in domače vesoljske in okoljske programe, s tem pa bi produkte vesoljskih tehnologij bolj približali končnim uporabnikom v Sloveniji. S tem bi še izboljšali njihovo uporabo pri spremljanju pojavov v okolju in sprejemanju odločitev z vplivom na gospodarstvo, kmetijstvo, promet, varstvo okolja, itn.

Nekaj fotografij dogodka:

.

Agenda strokovnega posveta o vesoljskih tehnologijah:

Predstavitve govornikov so na voljo na spodnjih povezavah:

Opazovanje okolja z vesoljskimi tehnologijami, dr. Krištof Oštir, CO Vesolje-SI

Satelitske raziskave ozračja, prof. Jože Rakovec, UL FMF

Uporaba vesoljskih tehnologij v meteorologiji, mag. Mateja Iršič Žibert, ARSO

Program Copernicus, dr. Silvo Žlebir, Evropska komisija

Programi evropske mreže regij, ki uporabljajo vesoljske tehnologije – NEREUS, Roya Ayazi, Sekretariat NEREUS

Slovenija in Obzorje 2020 – Vesolje, dr. Ivan Skubic, MIZŠ