Povzetki dosežkov sodelavcev Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Instituta Jožef Stefan in Centra odličnosti Vesolje-SI

Dne 4.3.2014 je v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani potekala predstavitev dosežkov raziskovalcev s področja vesoljskih tehnologij, ki so bili sicer objavljeni tudi v eminentnih revijah Science in Nature.

Sodelavka Centra odličnosti Vesolje-SI in Fakultete za matematiko in fiziko, doc. dr. Andreja Gomboc, je skupaj s sodelavcama dr. Drejcem Kopačem in Juretom Japljem predstavila vsebino raziskave objavljene v reviji Science, pri kateri so z robotskim teleskopom Liverpool na Kanarskem otočju analizirali vidno svetlobo, ki nastane ob izbruhih sevanja gama. Izbruhi sevanja gama so najmočnejše eksplozije v vesolju po velikem poku in so posledica nastajanja novih črnih lukenj v oddaljenih galaksijah. Visokoenergijske procese, ki sodelujejo pri tem, skušajo astrofiziki razvozljati preko opazovanja svetlobe, ki ob tem nastane.

Doc. dr.  Andreja Gomboc je tudi soavtorica nedavno sprejetega članka v reviji Nature, v katerem poročajo o meritvah cirkularno – polarizirane svetlobe, ki je sledila izbruhu GRB 121024A, z Zelo velikim teleskopom Evropskega južnega observatorija v Čilu. Izmerjene vrednosti so trenutno velik izziv za obstoječe teoretične modele.

Prireditev je otvoril dr. Ivan Svetlik

Prireditev je otvoril dr. Ivan Svetlik

Direktor Instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarčič

Direktor Instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarčič

Direktor Centra odličnosti prof. dr. Tomaž Rodič

Direktor Centra odličnosti prof. dr. Tomaž Rodič

Doc. dr. Andreja Gomboc

Doc. dr. Andreja Gomboc