Začetek evropskega projekta Applause

Evropski projekt Mestne občine Ljubljana APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies ) – from harmful to useful with citizens’ led activities /od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, katerega partner je tudi Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije, je bil na razpisu pobude Urban Innovative Actions (UIA) v tematskem sklopu krožno gospodarstvo, 10. oktobra 2017 v Bruslju v sklopu Evropskega tedna regij in mest med 206 projektnih prijavami izbran za financiranje.

Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.

Te rastline pri nas trenutno kompostiramo ali sežigamo. V pilotnem projektu predelave v papir na polindustrijskem nivoju je Mestna občina Ljubljana skupaj s partnerji že dokazala, da je invazivne tujerodne rastline mogoče uporabiti tudi v druge koristne namene.

Predlagani sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami temelji na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci Ljubljane ter treh principih delovanja:

»Naredi sam«,

»Predelaj z nami« in

»Oddaj v zbirnem centru«.

Prijavitelj projekta je Mestna občina Ljubljana. Več si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Poleg Mestne občine Ljubljana in Centra odličnosti VESOLJE-SI v projektu sodelujejo še: javno podjetje Snaga, Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta – Oddelki za biologijo, agronomijo, lesarstvo in gozdarstvo); Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje), Institut Jožef Stefan, Inštitut za celulozo in papir, Kemijski inštitut, Tisa d. o. o., GDi GISDATA d. o. o., društvo Trajna in Zavod tipoRenesansa.

Vloga Centra odličnosti VESOLJE-SI je izdelava sistema za opazovanje invazivnih rastlinskih vrst, ki bo temeljil naprostodostodostopnih letalskih in satelitskih posnetkih.

Ocenjena vrednost projekta APPLAUSE je 5.202.590 EUR upravičenih stroškov, sofinanciranje iz EU sredstev znaša 4.162.072 EUR. Projekt bo trajal 3 leta. Izvajal se bo od 1. novembra 2017 do 31. oktobra 2020.

Rezultat iskanja slik za uia logo