Oddaja končnih izdelkov

Končne izdelke pošljite na naslov natecaj@space.si najkasneje do srede, 8.5.2013. V kolikor se bo tekom vašega raziskovanja izkazalo, da naloge ne boste zaključili do predpisanega roka, nam to sporočite in se bomo dogovorili o možnosti podaljšanja roka za oddajo, vendar ne več kot do 17.5.2013. Do srede, 8.5.2013, je obvezno oddati vsaj izvleček v angleškem jeziku.

Oddana raziskovalna naloga naj vsebuje:

  • powerpoint ali video predstavitev, dolžina predstavitve naj ne bo daljša od 15 minut
  • wordov dokument, ki naj vsebuje:

–   izvleček raziskovalne naloge v angleškem jeziku v največ 500 besedah

–   opis izziva, metod (podatki in postopki), rezultatov, težav in njihovih rešitev v slovenskem jeziku na največ 3 straneh

–   fotografije ali drugo (slikovno) gradivo, kot so preglednice in grafikoni, z opisom na največ 2 straneh. Fotografije in slikovno gradivo se lahko nahajajo posebej na koncu dokumenta ali pa med besedilom.

Zaključno srečanje raziskovalnih skupin natečaja Slovenija iz Vesolja bo v sredo, 22.5.2013, ob 9.00, v svečani dvorani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Jamova ulica 2, 1000 Ljubljana.