Predstavitev

Vesolje danes ni več rezervirano za najbolj razvite države in peščico vrhunskih znanstvenikov. Dostopnost in vključevanje v proces izdelave je v zadnjih letih posebej izrazito na področju tehnologij nano- in mikro satelitov, kjer dostopnost in razumna cena komercialnih komponent satelitov k izdelavi privablja številne univerze in manjša podjetja. V sodelovanju z kanadskim Space Flight Laboratorijem (SFL) Inštituta za vesoljske študije Univerze v Torontu svoj mikrosatelit razvija tudi Center odličnosti Vesolje-SI. Majhni sateliti bodo v prihodnjih letih postali pomemben člen v procesu pridobivanja podatkov o površju in atmosferi, hkrati pa ponujajo še veliko prostora za raziskovanje tako na tehnološkem kot aplikativnem področju.

Center odličnosti Vesolje-SI želi svoje raznoliko raziskovalno delo čimbolje približati javnosti, zato k sodelovanju na natečaju Slovenija iz Vesolja vabi dijake slovenskih srednjih šol. Natečaj ponuja pestro izbiro raziskovalnih izzivov na področju satelitskih tehnologij in uporabniških aplikacij, ki bodo preizkusile samostojno raziskovalno delo pod vodstvom mentorjev na šolah, hkrati pa bodo raziskovalne skupine sodelovale s strokovnjaki Centra odličnosti.

Vabilo.