Koliko tople vode ali elektrike lahko pridobimo s soncem na strehah našega mesta?

Področje: daljinsko zaznavanje

Si se že vprašal, koliko tople vode ali elektrike porabi vaša družina v enem letu? Preveri, če je možno vsaj večino tega zagotoviti s sončno energijo, na strehi stavbe v kateri stanuješ. Morda lahko raziščeš tudi širše, npr. za celo ulico, vas, mestno četrt ali mesto. Za to boš potreboval trirazsežni model območja, ki ga lahko izračunaš tudi iz običajnih fotografij.