Navigacija satelita s pomočjo zvezd

Področje: orientacija satelita

Ste se že kdaj orientirali po zvezdah? Verjetno ste že iskali zvezdo Severnico… Tudi sateliti se lahko orientirajo preko zvezd s sledilnikom zvezd, pravzaprav lahko satelit tako najbolj natančno določi svojo orientacijo v vesolju. Orientacija satelita pa je zelo pomembna, če želi satelit opazovati določeno področje na Zemlji. Sledilnik zvezd sestoji iz kamere, kataloga ozvezdja (npr. hipparcos catalog) in ustreznega algoritma.  S pomočjo posnetih zvezd na pogledu kamere, ustreznega algoritma in istih zvezd v podanem katalogu, lahko ocenimo orientacijo pogleda satelita v inercialnem koordinatnem sistemu.

V nalogi raziščite princip delovanja sledilnika zvezd in predlagajte algoritem, ki bo iz posnete slike ozvezdja ocenil orientacijo pogleda kamere ali le smeri pomika satelita (zvezdni žiroskop). Vhodne slike lahko dobite s pomočjo fotoaparata, katalog ozvezdij pa je dostopen na spletu.