Opazuj z največjim slovenskim teleskopom!

Področje: astronomija

Kaj bi opazoval na nočnem nebu, če bi lahko uporabil največji slovenski teleskop? Na voljo boš imel 70centimetrsko Vego na Astronomsko-geofizikalnem observatoriju Golovec.
Utemelji, kateri bo namen tvoje raziskave in razišči kateri/e objekt/objekte boš zato opazoval. Opazovanja in izsledke opiši v raziskovalni nalogi! Podatke o teleskopu najdeš na spletni strani http://astro.ago.fmf.uni-lj.si/.

Termini obiskov in uporabe teleskopa bodo določeni naknadno s sodelujočimi skupinami.