Pripravi prostorsko predstavitev SZ Slovenije na pravi 3D maketi

Področje: daljinsko zaznavanje in geografski informacijski sistemi

Na Blejskem gradu se nahaja velika (4 krat 2 metra) maketa SZ dela Slovenije, bela kot nepopisan list papirja. Dva sinhronizirana projektorja in en LCD zaslon ter tehnologija Geopedia skrbijo za prikaz prostorskih vsebin, ki si jih letno ogleda preko 200.000 obiskovalcev.

Platforma omogoča, da raziskovalna skupina pripravi novo prostorsko predstavitev, ki naj čim bolje povezuje raznovrstne prostorske vsebine (satelitske posnetke, letalske posnetke, topografijo področja, arheološke, naravne in druge znamenitosti tega področja.

Identificiraj zaključeno tematiko, ki bi jo želel predstaviti na “3D tabli” in razišči, kateri podatki in kako naj bodo uporabljeni, da bo rezultati čim boljši.