Upravljanje pogleda satelita

Področje: stabilizacija in orientacija majhnega satelita

Ali vas je kdaj zanimalo, kako satelit v prostoru ohranja in kontrolira orientacijo?  Doseganje natančne orientacija satelita je namreč pomembno, ko ta s kamero želi opazovati določen del Zemlje, komunicirati z zemeljsko anteno in podobno. Najbolj pogosta je uporaba treh reakcijskih koles, ki so nameščena v ortogonalnih oseh. Za določanje orientacije se lahko uporabi poljuben komercialni sistem kot je: inercialni navigacijski sistem (pospeškometri, žiroskop, magnetometer), pametni telefon (Android) in podobno. Algoritme za izvedbo eksperimenta lahko izvedete s pomočjo nekega mikroprocesorja, pametnega telefona ali osebnega računalnika.

V nalogi razvijte sistem treh reakcijskih koles in potrebno elektroniko za njihov upravljanje.