Zakaj satelit v vesolju lahko deluje več 10 let?

Področje: energija na majhnih satelitih

Verjetno veš, koliko minut se lahko pogovarjaš, koliko minut lahko »surfaš« po Facebooku in koliko SMS sporočil lahko pošlješ preko svojega mobilnega telefona preden se mu izprazni baterija. Toda ali veš, koliko časa satelit za opazovanje zemlje lahko snema, pošilja podatke na zemljo in skrbi za pravilno delovanje celotnega satelita preden se mu izpraznijo baterije? Kaj pa fotocelice, jih poznaš?

Mali sateliti so po navadi utirjeni v nizke zemeljske orbite, kjer je tipična življenjska doba satelita v takšni tirnici nekaj mesecev. Naloga električnega napajalnega sistema je, da celotno življenjsko dobo satelitu nemoteno dovaja električno energijo, bodisi preko baterij ali sončnih celic. Glede na to, da imajo mali sateliti hude omejitve glede dimenzije in mase, je potrebno skrbno načrtovanje posameznih podsklopov in njihov časovni plan uporabe, ter tako zagotoviti kar se da ekonomično ravnanje z energijo.

Predvidi različne porabnike na satelitu in predstavi potreben napajalni sistem za tvojo konfiguracijo malega satelita!