Predstavitev

Vesoljske tehnologije so v procesu revolucionarnega prehoda, še posebej na področju mikro in nano satelitov. Radikalna miniaturizacija integriranih podsistemov in relativno ugodne komercialne komponente (COTS – Commercial-of-the-Shelf Components) so omogočile občutno znižanje stroškov razvoja, izstrelitve in uporabe satelitov. Vesolje zaradi teh korenitih sprememb ni več rezervirano samo za velike raziskovalnorazvojne institucije iz ekonomsko najmočnejših držav.

V Centru odličnosti Vesolje-SI smo prepoznali izredni potencial porajajočih tehnologij in aplikacij ter se združili v konzorcij, sestavljen iz akademskih ustanov in visoko tehnoloških malih ter srednje velikih podjetij. 46 raziskovalcev in inženirjev bo delovalo na naslednjih področjih:

  • daljinsko zaznavanje,
  • meteorologija,
  • astrofizika,
  • tehnologije mikro in nano satelitov,
  • sodelovanje v mednarodnih vesoljskih misijah,
  • razvoj multidisciplinarnega laboratorija za testiranje vesoljskih tehnologij,
  • satelitske komunikacije, hibridne antene in radarske tehnologije,
  • prenos vesoljskih tehnologij na zemeljske aplikacije
  • razširjanje RTD rezultatov.

Center odličnosti Vesolje-SI bo Sloveniji omogočil učinkovito vključevanje v mednarodne raziskave na področju vesoljskih znanosti in tehnologij. Ta prizadevanja bodo v CO Vesolje-SI močno podprta z mrežo strateških EU partnerjev iz Švedske, Nemčije, Francije, Nizozemske, Velike Britanije in Avstrije, ki bodo konzorciju zagotovili dostop do raziskav in razvoja najnaprednejših vesoljskih misij PRISMA, LAPAN-TUBSAT, VENUS in GAIA.

Vzpostavljeni CO Vesolje-SI v celoti podpira prizadevanja Slovenije pri vključevanju v Evropsko vesoljsko agencijo ESA in bo prispeval k bistvenemu zmanjšanju razkoraka med tehnološko visoko razvitimi državami Evrope in Slovenijo, ki se po vlaganjih v področje vesoljskih raziskav uvršča zelo nizko celo med novimi članicami EU.