Vesolje je blizu!

Dijaki so tudi na letošnjem srečanju dokazali, da jim idej za raziskovanje vesolja ne manjka.