Oznaka: laboratorij

Clean room @ SPACE-SI

Čista soba

Za integracijo satelitov in satelitskih podsistemov ima VESOLJE-SI čisto sobo razreda ISO 8.

Thermal vacuum chamber @ SPACE-SI

Termalno-vakuumska komora

Center odličnosti VESOLJE-SI je skupaj s slovenskimi industrijskimi partnerji razvil serijo termalno-vakuumskih komor za testiranje malih satelitov ter satelitskih komponent in podsistemov v simuliranem okolju, kakršnemu bodo izpostavljeni v vesolju.

Nano Indenter G200

Nano Indenter

Določevanje Young-ovega modula in trdote od globine nekaj nm naprej, merjenje Young-ovega modula in trdote v skladu z ISO 14577, dinamična karakterizacija snovnih lastnosti kontinuirno po globini vzorca…